Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til fiskeriministeren

Om at EU-kommisjonen har varsla om at straffetollen som urettmessig vart ilagd tre norske lakseeksportørar, vil stå ved lag til 19.4.98

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Tre norske lakseeksportørar har urettmessig vorte ilagt 14 % straffetoll av EU av di dei vart skulda for å omgå prisavtalen Norge har med EU. Trass i at EU-kommisjonen har varsla at straffetollen var uberettiga, vil straffetollen stå ved lag fram til 19. apri 1998.

Kan fiskeriministeren godta at norske næringsdrivande som held seg til den inngåtte avtalen skal råkast på denne måten, og kva vil han gjera for at næringa skal kunna lita på at deira interesser vert teken vare på av norske styresmakter?


Les hele debatten