Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til olje- og energiministeren

Om Regjeringens holdning hvis Hydro og Statoil går inn for utbygging av petroleumsfeltene Snøhvit, Askeladden og Albatross utenfor Hammerfest

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Eierne av petroleumsfeltene Snøhvit, Askeladden og Albatross utenfor Hammerfest har satt i gang omfattende forberedelser for kommersiell utnyttelse av de påviste olje- og gassressursene. Prosjektet har kommet så langt at plan for anlegg og drift kan oversendes departementet i løpet av året. Et slikt prosjekt vil ha betydelige ringvirkninger for næringsliv, bosetting og kompetanseutvikling i landsdelen.

Kan Regjeringen allerede nå si at den ikke vil stoppe Hydro og Statoil dersom selskapene går inn for utbygging?


Les hele debatten