Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Om forskjeller mellom den norske kontantstøtteordningen og den finske modellen for "stöd för småbarns vård"

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Barne- og familieministeren har ved flere anledninger sammenlignet den norske kontantstøtteordningen med den finske modellen for «stød før småbarns vård».

Hvilke forskjeller finner barne- og familieministeren mellom de to modellene?


Les hele debatten