Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Om Vinmonopolets salg av 2 millioner flasker rusbrus i 1997, og markedssjefens utsagn om at "det er vår rolle å etterkomme etterspørselen"

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I 1997 ble det solgt over 2 millioner flasker rusbrus fra Vinmonopolets ulike utsalg. Til bladet Folket 30. januar 1998 uttaler markedssjef Trond Hellemansen i Vinmonopolet at "det er vår rolle å etterkomme etterspørselen. Vi tar inn det som rører seg i markedet".

Deler sosialministeren markedssjefens betraktning her, og hvordan lar synet seg eventuelt forene med Vinmonopolets rolle i det edruskapsforebyggende arbeidet?


Les hele debatten