Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt Nøtterøy kommunestyres vedtak om å innføre flytende skolekretsgrenser er i tråd med endringene i grunnskoleloven i juni 1997

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Nøtterøy kommunestyre har vedtatt å innføre flytende skolekretsgrenser i kommunen. Foreldrene kan da bli fratatt retten til å la barna gå på den skolen i nærmiljøet som de sokner til.

Er dette i tråd med de endringer som ble foretatt i grunnskoleloven i juni 1997?


Les hele debatten