Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til barne- og familieministeren

Om at Kristelig Folkeparti motarbeider og sår tvil om barnehagevedtaket, og Regjeringens ansvar overfor småbarnsforeldre

Datert: 19.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten