Muntlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til barne- og familieministeren

Om barnehageforliket og hvorvidt man ikke har til hensikt å etterleve utbyggingsplanen og reduksjonen i foreldrebetalingen som Stortinget har vedtatt

Datert: 19.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A):


Les hele debatten