Muntlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Om konkurransesituasjonen innen bank etter en fusjon mellom DnB og Gjensidige NOR, og hvorvidt den vanlige forbrukers interesser har blitt godt nok ivaretatt i slike prosesser

Datert: 19.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp):


Les hele debatten