Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til olje- og energiministeren

Om gjennom Statsbygg å sikre at planlagte bygg blir tilpasset oppvarming med bioenergi og vannbåren varme i stedet for elektrisitet

Datert: 06.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Statsråden har ved flere anledninger signalisert at hun ønsker stopp i el-forbruksveksten. Blant tiltak hun har nevnt som nødvendig i denne sammenheng, er å erstatte elektrisitet til oppvarming med bioenergi og vannbåren varme.

Hvordan vil statsråden, gjennom Statsbygg, sikre at planlagte bygg i framtiden blir tilpasset slik alternativ oppvarming?


Les hele debatten