Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt den negative utviklingen i skipsfarten gjør at departementet vil være villig til å endre sin skipsfartspolitikk

Datert: 07.05.2003
Besvart: 07.05.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten