Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvor langt arbeidet med å utrede ulike sider ved forholdet mellom vertskommuner og høyere utdanningsinstitusjoner er kommet

Datert: 06.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I Budsjett-innst. S. nr. 12 (1996-97) ble Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bedt om å utrede ulike sider ved forholdet mellom vertskommuner og høyere utdanningsinstitusjoner.

Hvor langt er statsråden kommet med dette arbeidet?


Les hele debatten