Muntlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til kultur- og kirkeministeren

Om hvorfor det er så viktig for KrF å bidra til privatisering av den offentlige grunnskolen, sett i lys av Regjeringens forslag til ny lov

Datert: 14.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A):


Les hele debatten