Muntlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om Regjeringens politiske prioriteringer i forbindelse med bevilgning av penger til teater og opera framfor bl.a. pensjonister og barnefamilier

Datert: 14.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP):


Les hele debatten