Muntlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til barne- og familieministeren

Om hvorvidt statsråden støtter et utspill om behovsprøvet barnetrygd, og om det arbeides med denne problemstillingen i departementet

Datert: 14.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A):


Les hele debatten