Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kulturministeren

Om klager på fordelingen mellom genrer ved tildelingen av festivalstøtte

Datert: 05.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av kulturminister Anne Enger

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Gjennom pressen har det fremkommet sterke reaksjoner på tildelingen av festivalstøtte.

Mener statsråden at tildelingen gjenspeiler en riktig fordeling mellom genre, og vil det bli vurdert å gjøre endringer gjennom klagebehandlingen?


Les hele debatten