Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til olje- og energiministeren

Om å minske gapet mellom strømforbruk og -produksjon, f.eks. ved å få realisert de gitte gasskraftkonsesjonene

Datert: 16.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): I Norge har vi et stadig økende strømforbruk uten at kraftproduksjonen øker i noen særlig grad. I en slik situasjon er det helt nødvendig med politisk initiativ for å få økt produksjonen, eksempelvis sette seg ned med de berørte selskap for å få realisert de to gitte gasskraftkonsesjonene.

Hva vil statsråden gjøre for å minke gapet mellom forbruk og produksjon?


Les hele debatten