Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

Om å åpne for at søknader om betalingsutsettelse på offentlige avgifter fra spesielt utsatte grupper kan bli behandlet

Datert: 16.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Uforutsette utgiftsøkninger, som fjorårets høye strømpris, kan gi utsatte grupper som minstepensjonister, uføretrygdede og arbeidsledige betalingsproblemer. Private kreditorer er ofte behjelpelige med å lage smidige betalingsordninger i slike tilfeller. For innbetaling av ulike offentlige avgifter finnes imidlertid ikke noen slik mulighet.

Vil statsråden åpne for at søknader om betalingsutsettelse på offentlige avgifter fra spesielt utsatte grupper kan bli behandlet?


Les hele debatten