Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 20.10.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): E6 gjennom Østfold er belastet med svært mange ulykker. Med bakgrunn i statsrådens uttalelse om forsert fremdrift av anleggsarbeidene på E6 i Østfold, gjengitt i østfoldavisene, anmoder jeg om statsrådens vurdering av følgende: Kan en slik forsering gjennomføres innen 2007 for dermed å kunne redusere antall skadde og drepte på denne veien?


Les hele debatten