Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å foreta nødvendig oppfølging av pasienter som er behandlet i utlandet

Datert: 23.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Mange pasienter som er behandlet i utlandet betalt av utenlandsmilliarden, opplever at norske sykehus og poliklinikker vegrer seg for å foreta nødvendig oppfølging av pasientene i Norge.

Hva kan statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten