Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til finansministeren

Om å endre regelverket slik at arbeidsinntekt i tillegg til pensjon beskattes på vanlig måte, uten tap av pensjon/trygd, og likestilles med kapitalinntekter

Datert: 12.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av finansminister Gudmund Restad

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Regelverket for pensjonister og trygdede fungerer slik at de taper pensjon/trygd dersom de arbeider og tjener over et visst beløp.

Vil finansministeren gå inn for at arbeidsinntekt i tillegg til pensjon beskattes på vanlig måte og uten tap av pensjonsutbetalinger og likestilles med kapitalinntekter?


Les hele debatten