Muntlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Om hvorvidt miljøvernministeren mener at man bør stå ved forpliktelsene i Kyoto-avtalen, eller om han støtter seg til statsministeren, som har sagt at det ikke er sikkert at Norge greier det

Datert: 15.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A):


Les hele debatten