Muntlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utviklingsministeren

Om å revurdere holdningen til bundet bistand når det gjelder matvarer, og bidra til at norsk fiskeforedlingsindustri fortsatt kan få kontrakter om levering av mat og dermed unngå oppsigelser

Datert: 15.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP):


Les hele debatten