Muntlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til miljøvernministeren

Om hvorvidt det smaker av dobbeltmoral å gå hardt ut mot ødeleggelse av tropisk regnskog, samtidig som det ikke gjøres noe for å beskytte den verneverdige skogen i Norge

Datert: 15.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A):


Les hele debatten