Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Om å redusere grensehandelen med alkohol

Datert: 28.10.2003
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 05.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Ifølge VG 1. oktober har grensehandelen med vin og brennevin i Sverige økt med 121 pst., respektive 32 pst. siden Samarbeidsregjeringen tiltrådte. Salgstall viser at grensehandelen med vin og brennevin i Sverige nå er 13 pst. av Vinmonopolets salg, mens andelen i 1997 var 3 pst. I tillegg kommer smuglingen og økt grensehandel med alkohol i Danmark og Finland.

Hva vil Regjeringen foreta seg for å redusere grensehandelen med alkohol?


Les hele debatten