Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til helseministeren

Om hvorvidt det ligger tilstrekkelige faglige hensyn til grunn for de forslag til omstrukturering av spesialisthelsetjenesten som nå foreligger

Datert: 30.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Styrene i helseforetakene foreslår endringer i sykehusstruktur og funksjonsfordeling som følge av krav om innsparing. Disse strukturendringene skaper mer sentraliserte sykehustilbud og befolkningen i distriktene opplever utrygghet over å miste sine tilbud.

Mener statsråden at tilstrekkelige faglige hensyn ligger til grunn for de forslag til omstrukturering av spesialisthelsetjenesten som nå foreligger?


Les hele debatten