Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Om at Statnett må forbedre linjenettet i Nord-Norge pga. den massive vindkraftutbyggingen, og hva de samlede kostnadene er for å oppnå målsettingen om 3 TWh vindkraft i Norge

Datert: 30.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge oppslag på NRK tekst-TV den 30. oktober 2003 må Statnett forbedre linjenettet i Nord-Norge for 4 mrd. kr på grunn av den massive vindkraftutbyggingen i nord. Statnett frykter man kan risikere betydelige feilinvesteringer på nettsiden dersom det ikke skjer en koordinering av investeringer i ny produksjon og i kraftnettet.

Hva er de samlede kostnadene (kraftnett, statlige tilskudd/avgiftslettelser og anleggsinvesteringer) for å oppnå målsettingen om 3 TWh vindkraft i Norge?


Les hele debatten