Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til justisministeren

Om å innfri forventningene om en ny kurs for behandlingen av hazaraene fra Afghanistan, da de fleste ennå ikke har fått pass eller oppholdsdokumenter

Datert: 12.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Statsrådene Dørum, Svarstad Haugland og Lilletun protesterte alle før valget mot behandlingen av hazaraene fra Afghanistan. Statsminister Bondevik gjorde det seinere klart at sentrumsregjeringen ville legge seg på en ny kurs. Fortsatt har de fleste hazaraer ikke fått pass eller oppholdsdokumenter i Norge. Det betyr at de får problemer med jobb og skolegang, og at de ikke kan besøke slektninger i andre land.

Når vil Regjeringen innfri de forventninger den selv har skapt?


Les hele debatten