Spørretimespørsmål fra Ingrid I. Opedal (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om statsråden har forståing for krava om kompensasjon frå dei kommunane som fekk auka arbeidsgjevaravgift i 2000, og er villig til å revurdera framlegget frå Regjeringa

Datert: 04.11.2003
Fremsatt av: Karin Andersen (SV)
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 12.11.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Ingrid I. Opedal (SV)

Spørsmål

Ingrid I. Opedal (SV): I samband med omlegging av differensiert arbeidsgjevaravgift frå nyttår, krev dei 14 kommunane som fekk auka avgift i 2000 full kompensasjon for same tidsrom som dei andre kommunane no er sikra, t.d. ved at dokumentert underkompensasjon vert fordelt over fire år. For næringslivet ber ein om at reglane for bagatellmessig støtte også skal gjelda for desse.

Har statsråden forståing for desse krava, og er ho villig til å revurdera framlegget frå Regjeringa ved endeleg behandling av statsbudsjettet?


Les hele debatten