Spørretimespørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til samferdselsministeren

Om å sørge for en snarlig utlysning av 450 MHz-frekvensene og om mulighetene for å gi et landsdekkende nett

Datert: 05.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): I St.meld. nr. 18 for 2002-2003 meddeler Samferdselsdepartementet at 450 MHz-frekvensene skal utlyses og tildeles i løpet av 2003. Disse frekvensressursene er pga. lave frekvenser spesielt egnet til å oppnå geografisk dekning i trafikksvake områder. CDMA 2000 er en mulig arvtaker for NMT 450-nettet som slås av neste år. CDMA 2000 er en standardisert 3G-teknologi, og et CDMA 2000-nett i 450 MHz-båndet vil gi et landsdekkende nett.

Vil statsråden sørge for en snarlig utlysing av 450 MHz-frekvensene?


Les hele debatten