Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å respektere næringspolitiske vedtak av stor betydning for skipsfarten, energisektoren og arbeidsplasser, som nettolønnsordninger i offshoreflåten og egenkapitaltilførsel til Statkraft

Datert: 06.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Regjeringen følger ikke opp viktige stortingsvedtak angående nettolønnsordninger i offshoreflåten og 10 mrd. kr i egenkapitaltilførsel til Statkraft. Dermed skapes ny usikkerhet, med utflagging og arbeidsledige sjøfolk i offshoreflåten som resultat. Statkraft mister utviklingsmuligheter og arbeidsplassene blir utrygge.

Hvorfor vil ikke Regjeringen respektere næringspolitiske vedtak av stor betydning for skipsfarten, energisektoren og mange arbeidsplasser?


Les hele debatten