Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorfor statsråden ikke griper inn for å få gjennomført renoveringsprosjektet på Planteforsk i Ås

Datert: 06.11.2003
Rette vedkommende: Landbruksministeren
Besvart: 12.11.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): På Planteforsk i Ås (Fellesbygget) er 85 pst. av renoveringsprosjektet gjennomført. Manglende gjennomføring av det gjenstående innebærer økte kostnader, ineffektivt arbeid, forringelse av service til studenter/forskere, redusert mulighet til gjennomføring av kurs og uholdbare arbeidsforhold for de ansatte. Statsbygg har tilbudt å forskuttere arbeidet. Regjeringen avslår. Prosjektgjennomføring som dette setter både det offentlige og politikere i et dårlig lys.

Hvorfor velger statsråden ikke å gripe inn?


Les hele debatten