Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om målsettingen om å forhindre frigjøring av klimagasser fra store karbonlagre i myr, og hvilken kost-nytte-effekt som ligger til grunn i arbeidet

Datert: 06.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I innstillingen til klimameldingen støtter stortingsflertallet, alle partier unntatt Fremskrittspartiet, målsettingen i St.meld. nr. 54 for 2000-2001 om å forhindre frigjøring av klimagasser fra store karbonlagre i myr.

Hva har Regjeringen gjort for å følge opp sine målsettinger så langt, og hvilken kost-nytte-effekt ligger til grunn i arbeidet?


Les hele debatten