Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om å styrke distriktspolitiet, med bakgrunn i at flere etterlyser mer tilstedeværelse fra politiet i Folldal kommune i Hedmark

Datert: 07.11.2003
Fremsatt av: Anne Helen Rui (A)
Besvart: 19.11.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Folldal kommune i Hedmark er tilgodesett med bemannet lensmannskontor fire timer annenhver uke. Innbruddsraid og innbrudd i lokal bank har bidratt til at flere etterlyser mer tilstedeværelse fra politiets side, noe som også er intensjonen med politireformen.

Mener statsråden situasjonen i Folldal er tilfredsstillende, og finnes det noen muligheter for Regjeringen til å styrke distriktspolitiet slik Arbeiderpartiet har tatt til orde for?


Les hele debatten