Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre at ordningen med avdragsfrihet i fem år for lån til opprustning av skolebygg medfører at kommunene kan disponere utsatt avdragsbeløp til andre tiltak i perioden

Datert: 11.11.2003
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 19.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I statsbudsjettet for 2002 ble det igangsatt et program med en ramme på 15 mrd. kr over åtte år for opprusting av skolebygg. Lånene skal være rentefrie og ordningen omfatter også fem års avdragsfrihet. Ved oppstart ble det fra flere hold understreket behovet for lov- og forskriftsendring for å sikre at ordningen virker etter hensikten.

Hva har statsråden gjort for å sikre at adgang til avdragsfrihet i fem år medfører at kommunene faktisk kan disponere utsatt avdragsbeløp til andre tiltak i perioden med avdragsfrihet?


Les hele debatten