Muntlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til statsministeren

Om å hindre at folk blir fratatt akuttberedskap, fødeavdelinger og lokalsykehus i området der de bor

Datert: 22.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp):


Les hele debatten