Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om å stoppe forslaget om at apotekene skal ta kopi av ikke-ferdigekspederte blåresepter og sende dem til trygdekontoret ved hvert oppgjørstidspunkt

Datert: 12.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Apotekene er blitt forelagt en ny oppgjørsavtale som innebærer at det skal tas kopi av ikke-ferdigekspederte blåresepter, ordne disse i en bestemt rekkefølge og sende dem til trygdekontoret ved hvert oppgjørstidspunkt, to ganger pr. måned. Siden det må tas kopi (på begge sider) av ca. 7,5 millioner resepter, innebærer dette nesten 15 millioner kopieringer. Anslagsvis vil dette koste ca. 150 mill. kr.

Vil statsråden stoppe dette forslaget som fortoner seg som meningsløst?


Les hele debatten