Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Om å bedre rammebetingelsene for bryggerinæringen, med bakgrunn i at Borg Bryggerier i Sarpsborg taper betydelige markedsandeler bl.a. til grensehandel

Datert: 12.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Borg Bryggerier i Sarpsborg er en moderne bedrift med 200 arbeidsplasser. På grunn av høye avgifter på øl, alkoholfrie drikker og grensenær beliggenhet tapes betydelige markedsandeler til grensehandel med øl i tillegg til smugling, importert vin og brennevin. Dagens konkurransevridende rammebetingelser i norsk disfavør, kan bety nedleggelse.

Hva vil statsråden foreta seg for å bedre rammebetingelsene for bryggerinæringen?


Les hele debatten