Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til olje- og energiministeren

Om å sikre forbrukerne mot den urimelige prissettingen på nettleie, og hvorvidt det vil bli tatt skritt for å sikre et offentlig eierskap over nettselskapene

Datert: 13.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Man registrerer med undring at mange nettselskap, i en tid med sterkt økende kraftpriser, øker nettleien i både fastledd og energiledd. Det fremstår i dag som svært urimelig at nettselskapene utnytter sin monopolsituasjon til å hente ut en stor profitt.

Hva akter statsråden å gjøre for å sikre forbrukerne mot den urimelige prissettingen på nettleie, og vil det bli tatt skritt for å sikre et offentlig eierskap over nettselskapene?


Les hele debatten