Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Om en eksplosiv økning i antallet pirattaxier, og tiltak for å komme dette til livs

Datert: 13.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Drosjenæringen i Drammen forteller om en eksplosiv økning i antallet pirattaxier. Det hevdes at pirattaxinæringen omsetter for om lag 200 mill. kr årlig. Næringens inntekter rapporteres ikke til likningsmyndighetene og unndras dermed beskatning. Førerne av pirattaxi har videre ikke forsikring som ivaretar hensynet til passasjerene om det skulle skje en ulykke.

Hvordan vurderer statsråden utviklingen i pirattaxinæringen, og mener statsråden det er behov for tiltak for å komme næringen til livs?


Les hele debatten