Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om statsrådens strategier når det gjelder kraftforbruk og strømpriser

Datert: 13.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Ifølge en NTB-melding etter Statnetts høstkonferanse skal olje- og energiministeren ha sagt at han "vil presse kraftleverandørene til å senke prisene kommende vinter". I året som gikk fikk vi derimot høre fra Regjeringen og regjeringspartiene at det frie kraftmarkedet, med en pris som reflekterer tilbud og etterspørsel, gav viktige incentiver til å redusere kraftforbruket og dermed forhindre rasjonering.

Hvordan henger statsrådens anti-rasjoneringsstrategi for 2004 sammen med strategien for 2003?


Les hele debatten