Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Om hvorvidt beredskapspakken mot akutt luftforurensning i Oslo er ferdig, og hvilke strakstiltak som skal iverksettes

Datert: 13.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): I svar til undertegnede i den ordinære spørretime 15. januar 2003 sa statsråden: "Mitt mål er at Oslo og staten før neste vintersesong skal være enige om en beredskapspakke som kan iverksettes neste gang en slik akutt forurensningssituasjon oppstår, slik at vi slipper å starte på nytt med analysen fra begynnelsen av."

Er beredskapspakken mot akutt luftforurensning ferdig, og hvilke strakstiltak skal iverksettes når de første dagene med helsefarlig luftforurensning inntreffer?


Les hele debatten