Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til barne- og familieministeren

Om å styrke forvaltningssamarbeidet slik at barn i mottak kan ivaretas på en bedre måte

Datert: 17.11.2003
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 14.01.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Når myndighetene fatter avgjørelser som berører barn, skal det tas hensyn til barnets beste, jf. barnekonvensjonen. Barn bor opptil 4 1/2 år i asylmottak. Noen venter på bosetting, mens andre frykter utsendelse. Alle barn i Norge er omfattet av barnevernloven. Det er viktig at barnevernet gir barn i mottak den beskyttelse som følger av loven.

Mener statsråden at barnevernet på en god måte følger opp barn i mottak, og vil statsråden styrke forvaltningssamarbeidet slik at barn i mottak kan ivaretas på en bedre måte?


Les hele debatten