Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til samferdselsministeren

Om kva som vert lagt til grunn for utveljing av ferjesamband som skal konkurranseutsetjast

Datert: 19.11.2003
Besvart: 14.01.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Ifølgje Sunnmørsposten av 18. november 2003 er 4 av totalt 11 konkurranseutsette ferjesamband frå Møre og Romsdal.

Kan statsråden gjere greie for kva grunnlag som vert lagt til grunn for utveljing av ferjesamband som skal konkurranseutsetjast?


Les hele debatten