Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Datert: 20.11.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): "Tønsbergpakken" med veiutbygginger i Tønsberg-området kan ha store negative konsekvenser for det Ramsarbeskyttede våtmarksområdet Ilene og Presterødkilen. Det er ikke utført konsekvensutredning av disse forholdene. Etter Stortingets behandling av saken er det kommet fram at de norske Ramsar-myndighetene (DN) ikke er varslet om inngrepet, noe vi er forpliktet til etter Ramsar-konvensjonens artikkel 3.2.

Hva vil statsråden gjøre for at vi skal etterleve våre internasjonale forpliktelser i denne saken?


Les hele debatten