Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Om at arbeidsløysa veks, og om forslaget til endringar i permitteringsreglane er det beste handslaget Regjeringa kunne gje industrien i år

Datert: 05.11.2003
Besvart: 05.11.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten