Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til justisministeren

Om hvordan politi, lokalpolitikere og innbyggere kan samarbeide mer aktivt for å forebygge økende kriminalitet i lokalsamfunn, med eksempel i et biltyveri i Froland som endte med at en person ble drept

Datert: 08.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): 21. desember 2003 endte et biltyveri i Froland med at en person ble skutt og drept. Saken er dypt tragisk for alle involverte parter. Det har over lengre tid bygget seg opp en påtakelig harme, frykt og frustrasjon blant innbyggerne i Froland kommune over økende kriminalitet rettet mot lovlydige borgere.

Vil statsråden bistå med gode råd for hvordan politi, lokalpolitikere og innbyggere kan samarbeide mer aktivt for bedre å forebygge og stoppe den stadig økende kriminaliteten i mindre lokalsamfunn som Froland?


Les hele debatten