Spørretimespørsmål fra Einar Holstad (KrF) til sosialministeren

Om å gi arbeidstakere i bedrifter med varig tilrettelagt arbeid en samlet utbetaling av trygd og godtgjørelse fra bedriften, slik lønnsbetalingen skjer for andre arbeidstakere

Datert: 08.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Einar Holstad (KrF)

Spørsmål

Einar Holstad (KrF): I såkalte VTA-bedrifter (varig tilrettelagt arbeid) arbeider det personer med ulik grad av funksjonsnedsettelser. For mange av disse innebærer arbeidet økt selvtillit og forbedret livskvalitet. Det utbetales en beskjeden godtgjørelse fra bedriftene til arbeiderne. I tillegg mottar de ytelser fra folketrygden. Flere opplever det urimelig at de ikke kan få trygd og godtgjørelse utbetalt samlet fra bedriften slik lønnsutbetalingen skjer for andre arbeidstakere.

Vil statsråden foreslå endringer for å bøte på problemet?


Les hele debatten