Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om narkotikaproblemet i fengselet i Trøgstad, hvor innsatte planlegger innsmugling ved hjelp av mobiltelefoner, og hva statsråden vil foreta seg i saken

Datert: 13.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Narkotika er et stort problem i fengselet i Trøgstad. Ved hjelp av mobiltelefoner planlegges innsmugling av nye forsyninger. Innsatte ringer narkolangere utenfor fengselsområdet og bestemmer nøyaktig hvor og når narkotikaen skal kastes over gjerdet. Selv om telefonene inndras, blir nye telefoner smuglet inn av besøkende. Fengselsbetjentene vil ha gjeninnført en ordning der mobiltelefoner kan inndras for godt.

Hva vil statsråden foreta seg i saken?


Les hele debatten