Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om at Telenor Pensjonskasse bryter forutsetningene man hadde ved omdanning av Televerket om at ytelsene skulle være like gode hvis de ansatte ble overført til annen pensjonskasse enn statens

Datert: 08.01.2004
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 28.01.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I St.prp. nr. 43 (1993-94) om omdanning av Televerket ble det understreket at ytelsene skulle være like gode hvis de ansatte ble overført til annen pensjonskasse enn statens. Dette ble, etter mine opplysninger, også lovet ansattes organisasjoner under et møte med samferdselsministeren. Telenor Pensjonskasse bryter disse forutsetningene ved ikke å regulere pensjonene i 2003. Pensjonister, ansatte og deres organisasjoner føler seg lurt.

Er det ikke rimelig at staten som hovedeier ber Telenor holde inngåtte avtaler?


Les hele debatten