Spørretimespørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til barne- og familieministeren

Om at ESA mener ordningen med ekstra barnetrygd til familier i Nord-Troms og Finnmark er i strid med EUs regler, og hva statsråden vil gjøre for å sikre dette distriktspolitiske virkemidlet

Datert: 14.01.2004
Besvart på vegne av: Barne- og familieministeren
Besvart: 28.01.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): Ekstra barnetrygd til familier i Nord-Troms og Finnmark er et sentralt virkemiddel for å sikre bosetting og rekruttering i regionen. Nå hevder EFTAs overvåkningsorgan, ESA, at denne ordningen er i strid med EUs regler. ESA mener Norge må betale tillegget i barnetrygden også til foreldre som arbeider i regionen, og som har barn i et EU-land, ellers må ordningen opphøre.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre dette viktige distriktspolitiske virkemidlet?


Les hele debatten